هوا

Jul 18, 2020 · عوامل اصلی آلودگی هوا متفاوت است و این اتفاق زمانی رخ می دهد که گازهای مضر، گرد و غبار، دود و . That’s it! That’s all it takes to get local weather information from the National Weather Service on your iPhone or other device

2023-02-01
    مطبخ امريكي 2م ف 4
  1. ( uncountable) atmosphere
  2. تأليف